– stavebná výroba                     – maloobchod

– veľkoobchod                           – služby

–  reštaurácie                             – nábytkárska výroba

–  cukrárne                                 – drevárska výroba

– lekárne                                     – architektúra