Podvojné účtovníctvo

 • účtovný denník
 • hlavná kniha
 • evidenciu záväzkov a pohľadávok, saldokonto
 • evidencia DPH – a spracovanie daňového priznania
 • evidenciu hmotného a nehmotného majetku
 • ročnú účtovná závierka
 • priebežné hodnotenie výsledkov
 • daňová optimalizácia
 • daňové priznanie k dani z príjmov, výkazy
 • poradenstvo v oblasti podvojného účtovníctva
 • spracovanie hlásení pre Intrastat