Jednoduché účtovníctvo

 

 • spracovanie účtovných dokladov (prijaté / vydané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady)
 • peňažný denník
 • kniha pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DPH, spracovanie daňového priznanie
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • ročná účtovná závierka
 • priebežné hodnotenie výsledkov
 • daňová optimalizácia
 • daňové priznanie k dani z príjmov výkazy
 • poradenstvo v oblasti jednoduchého účtovníctva
 • spracovanie cestovných výkazov