Vedenie účtovnej evidencie

Spracovanie miezd

  • Mzdová a personálna agenda
  • Výkazníctvo Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa, Daňový úrad

Ekonomická analýza

Daňové priznania Fyzických osôb

Daňové priznania Právnických osôb

Administratívne služby

Archivácia, Skartácia a Registratúra

Podnikateľské poradenstvo

  • vypracovanie podnikateľských plánov, zámerov a projektov

Organizačné a ekonomické poradenstvo

Reklamné a vydavateľské činnosti

GDPR17-MaO